Home / Uncategorized / קיימות כדרך חיים

קיימות כדרך חיים

קיימות כדרך חיים

קיימות כדרך חיים היא לא גישה חדשה אבל רק לאחרונה היא הפכה להיות תופעה פופולארית מאוד שמתפשטת בכל העולם, בזכות העובדה שקיימות מציעה לנו חיים הרבה יותר טובים מבחינה סביבתית, חברתית וכלכלית.

אורח החיים בעולם המערבי יצר מצב משונה ובעייתי; מצד אחד אנחנו נהנים מיתרונות טכנולוגיים שמציעים לנו הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, ומצד שני האופן שבו אנחנו מנהלים את החיים שלנו הביא עם השנים להתדרדרות של איכות הסביבה. בנוסף לכך, אורח החיים שלנו נכון להיום גם הביא לפגיעה במובן החברתית והכלכלי.

קיימות לשיפור תנאי המחייה שלנו

קיימות כדרך חיים יכולה להוביל לשינוי חיובי באורח החיים שלנו בכל מובן- כלכלי, חברתי וכמובן גם סביבתי. לא מדובר בגישה חדשה להתנהלות אישית וגלובלית אך נראה כי רק לאחרונה התופעה החלה להתפשט בהיקף חסר תקדים.

היום, עוד ועוד אנשים בוחרים לנהל את אורח החיים שלהם אחרת, בצורה שתיפגע הרבה פחות באיכות הסביבה. ניתן לראות לכך הרבה דוגמאות בכל העולם, כולל כאן בישראל, למשל שימוש באנרגיית הרוח ליצירת חשמל והתפתחות האדריכלות והבנייה לכיוון של חשיבה ירוקה וידידותית לסביבה.

מה קורה בישראל?

בישראל, המצב לא הכי מזהיר ויכול להיות הרבה יותר טוב, אבל בכל זאת נמצא במיקום טוב בהשוואה גלובלית. השימוש בדוד שמש כמובן מציע יתרונות סביבתיים וכלכליים כאחד, ולכן הרבה מדינות בכל העולם מחקות את השימוש בשיטה המצוינת הזו לנצל את האנרגיה הסולארית כדי לחמם את המים.

אפשר גם לראות בישראל השקעה לא קטנה במרכזי מחזור ואפילו פרסום להגברת המודעות לחשיבות של המחזור. ובנוסף לכך, הממשלה דואגת לשמור על שמורות טבע ומחוקקת מגוון חוקים שיש להם השפעה חברתית וסביבתית כאחד, כמו ביטול שיטת הרישיונות לציד שהייתה נהוגה עד לא מזמן.

אם כן, קיימות כדרך חיים מחלחלת אט אט לתוך חייהם של אזרחי ישראל, כאשר מרבית המשקל לכך הוא מתוך בחירה אישית של כל אחד.

ללמוד מאחרים ולחזור לשורשים

אבל קיימות כדרך חיים היא גישה הרבה יותר רחבה. יש הרבה שיטות ליישם את העקרונות של הקיימות בחיים המודרניים של העולם המערבי. את הדוגמא הכי טובה ניתן לקחת מאנשים בודדים ברחבי העולם שהלכו למה שנראה כמו קיצוניות בעניין זה וחיים אך ורק על בסיס אנרגיה מתחדשת.

חשוב לציין כי קיימות כדרך חיים אינה כופה עלינו וויתורים או אורח חיים פחות מודרני ומתקדם. אדרבא, ניצול נכון של משאבי הטבע יכול לעודד עלייה ברמת החיים.

 

About admin

One comment

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top