Home / הלוואות / על עצם קיומן של הלוואות ומה הן בשבילנו – דעה

על עצם קיומן של הלוואות ומה הן בשבילנו – דעה

כיום הלוואות הן האמצעי הנפוץ ביותר בו אנו משתמשים להשגת רצונותינו. בניגוד לאופן בו גדלו וחונכו הדורות של הסבתא וסבא שלנו אנו עשוקים כל הזמן בלעבוד על מנת להשיג את מה שאין לנו וזאת, מתוך אמתלה כי זה משהו שאנחנו צריכים.

עד שני דורות קודמים לנו, גם המשפחה וגם המדינה חינכו לחיסכון. החיסכון הזה כלל בתוכו את ההבנה שיש לרכוש רק מה שאין וצריך לצורך "הישרדות". "הישרדות" הכוונה הייתה צריכה של אוכל ותרופות וכמובן בגדים אבל רק במידה וממש אין מה ללבוש והאופציה השנייה היא להיות עירומים.

נדבך נוסף בהתנהלות החסכונית, הוא שאין לזרוק את מה שנשבר, קרוע או לא עובד, אלא יש לתקנו. כך, באמצעות החיסכון יכלו משפחות לחיות עם מעט מאוד הוצאות.

מעט על ההיסטוריה הכלכלית של עולם ההלוואות

מאז מלחמת העולם השנייה בה היה צורך להרים ולשפר את הכלכלה, החליטו המדינות לעודד ולחנך את העם ל"קניות". הממשלות הבינו כי העם הוא הגורם החזק ביותר להניע את הכלכלה וכי רוב הממון של המדינה נמצא בידיו. מאותו הרגע התחילו בשידור של – פרסומות. הדגש העיקרי בפרסומות היה לשכנע את הצופה כי הוא יהיה מאושר רק אם ירכוש את מה שהפרסומת מציעה. תחושה זו של חוסר סיפוק ממה שיש אכן חלחלה לעם, כאשר הדור הראשון שהושפע באופן משמעותי הוא הדור הצעיר באותה התקופה, כלומר דור ההורים שלנו, והדור שלנו כבר מכור לקניות ואינו מרוצה רוב הזמן ממה שיש וממה שקנה חדש.

השתלשלות האירועים

הדור שלנו כבר חי באופן של רכש מתמיד של כל דבר החל מרכוש ועד שירות כלשהו שהוצא בפרסומות. הרכוש מתחלק לשתי קבוצות עיקריות, רכוש של אביזרים, מכשירים וטכנולוגיות למיניהן ורכוש של בתים, חברות, רכבים וכו'. בנוגע לשני מוקדים אלו היה צריך למצוא עוד דרכים להגדיל את הרכישה ע"י העם ואכן היו שתי גישות. גישה לכל סוג רכוש. עבור רכוש של אביזרים ומכשירים התחילו למכור אביזרים עם תוקף קצר טווח. הכוונה, שמוכרים אביזרים שמתקלקלים לאחר זמן קצר ולא ניתן להמשיך ולהשתמש בהם אפילו אם מתקנים.

חצים, כלכלה, הלוואות, אישה

מי עומד מאחורי ההכנסות הגדולות מהלוואות לאזרחים?

איך גלגל הכלכלה מניע את עצמו

שיטה זו בעצם מאלצת את הרוכש לרכוש שוב את אותו המוצר זמן קצר מאוד לאחר הרכישה הראשונה ובכך לשמר רכש מחזורי מתמיד. עבור רכש בסכומים גדולים יותר הכולל רכש בתים, מכוניות וכו', היה צריך גישה אחרת. במקרה זה לא ניתן לבנות בית או מכונית שמתקלקלים תוך שנה או שנתיים ובנוסף יש קושי בביצוע הרכש הזה כיוון שהסכומים המדוברים הינם גבוהים מאוד וגם אם ישנו גורם המעוניין לבצע רכש זה לא תמיד יש ברשותו את הכסף הדרוש. לצורך כך המציאו את השיטה, הלוואות.

למה דווקא הלוואות הן הפתרון הראשון בו רובנו בוחרים?

הלוואות הן הדרך לאפשר לכל אחד לרכוש את אשר חפץ ליבו גם אם אין לו את המזומן הדרוש לכך. הלוואות הינה שיטה בה המדינה, הבנקים או כל גורם אחר שמעוניין בכך, נותנים את הכסף הדרוש לביצוע הרכישה ולאחר מכן המלווה מחזיר את הסכום בשלבים על פי יכולתו הכלכלית (כמובן עם ריבית). בכך, שיטת ההלוואות אפשרת בעצם את הרכישה של רכוש רב נוסף ללא מגבלות.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top