Home / Uncategorized / מהי קיימות ? פרטים והסברים

מהי קיימות ? פרטים והסברים

מהי קיימות

אנחנו שומעים את המונח הזה בתקשורת, לעיתים במהלך הלימודים, אנו רואים נציגים שונים של חברות מתעקשים לפעול על פי העקרונות, וקוראים עליה בעיתון, אך רבים מאיתנו בכל זאת אינם יודעים מהי קיימות, ולמה היא מתייחסת. המאמר הבא יספר לכם כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא, אז המשיכו לקרוא.

התשובה לשאלה מהי קיימות נחלקת לשני חלקים עיקריים: באופן כללי קיימות היא היכולת של מערכת להמשיך ולהתקיים לאורך זמן. אם נתייחס למונח בתחום האקולוגי, הרי שמערכת בר קיימא היא מערכת אקולוגית אשר פוריותה והמגוון הביולוגי שלה נשמרים לאורך זמן.

מהי קיימות, ומה הם העקרונות המנחים שלה?

בעבור כל אותם אלו אשר עדין לא הבינו מהי קימות נספר, כי המונח קיימות שואב את הנתונים המזינים אותו מתחומי החיים השונים, כאשר הכוח המניע את התחום הוא בעיות שונות אשר דורשות פתרון, ותפקידו הוא לסייע במתן פתרונות לבעיות השונות. את התחום מנחים שני עקרונות מרכזיים:

  • קנה מידה והקשר: ניהול של קיימות בתוך מערכות ייחוס שונות של מרחב וזמן, תוך כדי בדיקת הקשרים שונים של הסדר הסביבתי, החברתי והכלכלי בתוך המערכת הנבדקת למשל: כושר הנשיאה של כדור הארץ, מערכות אקולוגיות שונות ועוד.
  • השפעתו של האדם: השפעת האדם על כדור הארץ באה לידי ביטוי על ידי הרס של משאבים ומערכות אקולוגיות. כאן נמדדים כלל ההשפעות של האדם על משאבים שונים ביחס למהירות ההתחדשות או ההתכלות של המשאב הנבדק.

באילו פרמטרים ניתן למדוד קיימות?

למעשה, ההסבר לשאלה מהי קיימות הוא אינו ברור וחד משמעי. על כן, חוקרים בנושא התעקשו למצוא פרמטרים מדידים באמצעותם ניתן להגדיר את המושג:

  • אוכלוסייה: בדיקה של כמות וגידול האוכלוסייה לאורך השנים על מנת לענות על השאלה מהי קימות.
  • כושר נשיאה: בדיקה של כושר הנשיאה של כדור הארץ, והקשר בין אופן המחיה של בני אדם לבין כושר הנשיאה המקסימלי.
  • מגוון ביולוגי: בדיקה של המגוון הביולוגי בטבע ברמת שרשרת המזון והמחזורים הביוגאוכימיים, אשר מציבים גבול עליון למסת האורגניזמים בתוך המערכת האקולוגית. בנוסף, בדיקה של ההשפעה האנושית על כדור הארץ, והשפעתה בתחומים השונים.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top