Home / Uncategorized / איכות הסביבה | פיתוח בר קיימא | קיימות – חזון קיימות

איכות הסביבה | פיתוח בר קיימא | קיימות – חזון קיימות

חזון קיימות

 

חזון קיימות מתייחס עבור האוכלוסיה של ישראל אשר הולכת וגדלה ואכן על פי השינויים הללו ניתן לתכנן את הסביבה, כל מטרתו של החזון זה בעצם בכדי ליצור סביבה אשר גדלה בביטחון כלכלי.

כאשר גודלים במדינת ישראל אזי זה דורש מאיתנו לפתח את כל הסביבה ולהתקיים לפי חזון קיימות.

עלינו תמיד לחשוב גם על העתיד ולדאוג לכך שיהיו לנו משאבים ראויים וטובים ושהם לא יתכלו עם הזמן.

 

בכדי שתהיה האפשרות להתקיים לפי חזון קיימות אזי כבר מעכשיו יש צורך לדאוג לעתיד.

החזון קיימות מתייחס אל כל ההיבטים של הסביבה וכן לגדילה של האוכלוסיה, כמו כן להתמודדות עם המצב של הכלכלה.

החזון קיימות מעריך כיצד יראו כל הערים הנבנות, ואיזה תשתיות יהיו להם, כיצד נספק לעצמנו מים ואנרגיה וכיצד יהיה המצב שלנו מבחינה אקולוגית.

 

חזון קיימות זה לראות את כל הפאזל של התמונה המלאה כלומר את כל הפרטים אשר יוצרים ולוקחים חלק במדינת ישראל.

החזון עובר על כל הפרטים שנחשבים משמעותיים במדינה שלנו ועוזר למעשה בתכנון של כיצד לבנות כל דבר ודבר בכדי שיהיה לנו בעתיד מדינה מוצלחת.

 

למשל בקשר לנושא של המים ניתן לראות שהמדינה סובלת כיום מחוסר של מים, ואילו לעומת זאת האוכלוסיה בארץ רק הולכת וגדלה ועל כן זה גורם שהצריכה למים היא יותר מוגברת, לכן לפי חזון קיימות צריך לדאוג עבור אספקת מים באופן כזה שהמים לא יספיקו רק עבור תושבי מדינת ישראל שרוצים אותם לשתיה ולרחצה אלא גם עבור חקלאות בשדות.

חזון קיימות עוזר לשמירה על כל הגורמים הללו ובכך למעשה שומרים את עתידנו.

 

גם עם מה שקשור באנרגיה של מדינת ישראל אזי לוקחים אחריות כבר מהיום וזה בכדי שבעוד 15 שנה משק האנרגיה יהיה מותאם עבור כל התושבים.

על כן בעת שמפתחים חזון קיימות מתייחסים לכל הצריכה של האנרגיה העתידית ולפי זה מתכננים את כל הדברים הנדרשים לשם כך, כמו כן מעבר לזה החזון מתייחס גם לכל ההיבטים של החברה והמטרה היא בעצם לעבוד על זה כבר מהיום בכדי שבעתיד העתיד שלנו יהיה טוב יותר, ויעניק מענה ראוי עבור כל התושבים.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top